Vores personlighed og behandlingsområder

Hvad skaber og påvirker vores personlighed

Til inspiration og refleksion, uanset hvilket tema du tager med i terapien.

Fortiden og vores opvækstvilkår, f.eks. forældres omsorgs og opdragelses evner, former meget tidligt i barndommen vores grundlæggende personlighed og relationskompetencer. Yderligere kan dysfunktionelle familiemønstre, skolegang, vennekreds og måske forældres skilsmisse, også have en stor indvirkning på vores identitet tidligt i livet.

Væsentlige omstændigheder og roller op gennem vores liv og i nu’et, kan enten forværre og/eller have en positiv indflydelse på vores personlighed. Eksempler på dette kan være studie- og arbejdsmiljø, parforhold, forældrerollen, kvaliteten i vores relationer til nære venner og familie, afhængighed, livskriser og traumatiske oplevelser.

Fremtiden ligger også i menneskers bevidst- og ubevidsthed. Vi lever bedst i trygge og velkendte rammer og kan have meget svært ved, at bryde gamle vaner og adfærdsmønstre. Også selvom de er skadelige for vores mentale trivsel, vores fysiske sundhed og måske nærmeste relationer.

Behandlingsforløb og Temaer

Samtalens Kunst - Carsten Lyn - Psykoterapeut(MPF)
Samtalens Kunst - Carsten Lyn - Psykoterapeut(MPF)

Stress er en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.

Kortvarig stress er ikke i sig selv farligt. Problemet opstår, hvis vi over længere tid befinder os i en tilstand af stress.

Årsagen til din stress finder vi sammen ind til. Det er meget individuelt, hvad der kan skabe stress, og hvor stor belastning vi kan klare, før kroppen reagerer med stress. Men især skelsættende livsbegivenheder som f.eks. skilsmisse, fødsel, dødsfald, flytning eller fyring fra jobbet kan ligge til grund for din stress. Det kan også være en hårdt presset hverdag med belastninger på arbejdet, manglende fritid, manglende hvile eller konflikter på arbejdet eller i privatlivet.

Selvforståelse og selvomsorg for din stress tilstand er første skridt mod mere ro, balance og overskud i livet. Al udvikling og forandring begynder med en øget selvbevidsthed.

Dit adfærdsmønster bliver undersøgt grundigt i vores samtaler…eksempler:

– i hvilke situationer og med hvem, mærker du mest stressen i krop og sind ?

– hvor meget styrer din indre kritiker og perfektionistiske tendenser dit liv ?

– er du en såkaldt pleaser, der hjælper alle andre og glemmer sig selv ?

– har du ondt i din krop, spændinger, hovedpine, søvnproblemer og ingen overskud i hverdagen ?

– Fylder angst, aggressivitet og/eller rastløshed i dit liv ?

Ovenstående proces danner retning for hvilke værktøjer du har behov for. Det kan f.eks. være, at…

– sætte tydelige grænser og sige nej, uden at føle ubehag og måske skam

– følge egne indre behov, og ikke alle andres

– minimere din indre kritikers stemme

– finde ind til den mest meningsfulde og realistiske retning, i både dit privat- og arbejdsliv

– finde ro og balance i kroppen med passende fysiske aktiviteter

Praktisk: 5-10 sessioner af 60 minutters varighed med 2-4 ugers frekvens. Antal sessioner og frekvens vil variere alt efter din mentale tilstand og ressourcer. ​

Brug Website overblikket nederst på siden eller kom tilbage til forsiden her

Verified by MonsterInsights